Новини
Новини

Новини

18.09.2018 ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу ПУЛУ активів 9 БАНКІВ 13.11.2018 р.

ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) з продажу ПУЛУ активів ПАТ "ВБР", АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "АКТАБАНК", ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"," КБ "АКТИВ-БАНК".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (голандського аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі ПАТ "ВБР", АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "АКТАБАНК", ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК", АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"," КБ "АКТИВ-БАНК".
№ лоту Найменування активу/стислий опис активу та забезпечення Початкова (стартова) ціна лоту, грн.(з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Мінімальна ціна лоту , грн. (з/без ПДВ, згідно чинного законодавства) Публічний паспорт активу (посилання)
F149GL34049

Пул активів, що складається з прав вимоги

та майнових прав за кредитними

договорами, що укладені з суб`єктами

господарювання та фізичними

особами та дебіторської заборгованості,

а саме:Активи АТ "ДЕЛЬТА БАНК",

права вимоги за кредитними договорами:

№К-2005156 від 03.11.2010 року,

№69/К-05 від 28.10.2005 року,

№11364251000 від 26.06.2008 року,

№13/КВ-06 від 18.05.2006 року,

№26/КВ-06 від 21.09.2006 року,

№ВКЛ-25/7 від 06.02.2008 року,

Прострочена заборгованість за іменними

відсотковими облігаціями серії "В",

№699004013308012 від 29.10.2012 року,

№10/50-21КЕК-08 від 20.10.2008 року,

№73/К-07 від 14.12.2007 року,

№НКЛ-2007719 від 18.10.2011 року,

№НКЛ-2007499 від 28.09.2011 року,

№10134857000 (139-05/06.03) від 29.05.2006 року,

№11413600000 (309-07/08.03) від 15.07.2008 року,

№НКЛ-2006650 від 08.07.2011 року,

№10308768000 (136/06-UK 99) від 06.11.2006 року,

№11297872000 від 17.04.2008 року,

№11113358000 від 31.01.2007 року,№11408575000

(353491/2008/о-980) від 24.06.2008 року,

№11249176000 від 09.11.2007 року,

№11409163000 (№ 21/12/07) від 21.12.2007 року,

№11058447000 від 16.10.2006 року,

№10807735000 (305-ОД-427) від 22.12.2005 року,

№11248631000 від 08.11.2007 року,

№11324420000 від 01.04.2008 року,

№КЮ-О-2015956 від 19.12.2012 року,

№11411744000 (130/08-480) від 22.08.2008 року,

№10134840000 (05122006/1) від 05.12.2006 року,

№11119342000 від 20.02.2007 року,

№11413248000 (10710/08.2) від 09.10.2008 року,

№11409758000 (24) від 10.07.2008 року,

№10219672000 (274-СМБ/2006) від 02.10.2006 року,

№04/23/06-О від 25.05.2006 року,

№НКЛ-2010161 від 29.02.2012 року,

№10807736000 (511Ф) від 03.08.2006 року,

№НКЛ-2010742 від 11.07.2012 року,

№НКЛ-2010623 від 13.06.2012 року,

№К-2100063 від 24.11.2010 року,

№10219542000 від 06.08.2004 року,

№КЮ-О-2026335 від 11.03.2014 року,

№13/066/2008-КЛТ від 17.10.2008 року,

№КЮ-О-2016881 від 21.03.2013 року,

№28.3/78-КМК-06 від 14.04.2006 року,

№07/9-КМК-11 від 30.08.2011 року,

№11088597000 від 04.12.2006 року,

№11408797000 (03-07-од/980-смб2-704) від 27.02.2008 року,

№11182404000 від 12.07.2007 року,

№11332484000 від 17.04.2008 року,

№11409614000 (3/112-08) від 15.08.2008 року,

№11291798000 від 31.01.2008 року,

№КФ-2023065 від 09.10.2013 року,

№НКЛ-2009829 від 26.12.2011 року,

№НКЛ-2007289 від 02.09.2011 року,

№11311639000 від 07.03.2008 року,

№11408728000 (30008О49) від 30.09.2008 року,

№11377141000 від 11.02.2008 року,

№НКЛ-2007015 від 09.08.2011 року,

№НКЛ-2007461 від 04.10.2011 року,

№10308368000 (7/15-05) від 17.02.2005 року,

№11279128000 від 26.12.2007 року,

№11410818000 (КО-06-175/2) від 23.06.2008 року,

№380-КЕК-08 від 04.02.2008 року,

№НКЛ-2010339 від 28.05.2012 року,

№КФ-О-2001563/2 від 24.09.2013 року,

№НКЛ-2006822 від 30.06.2011 року,

№10939007000 (19/12/05) від 19.12.2005 року,

№НКЛ-2004556 від 02.03.2011 року,

№11315374000 від 14.03.2008 року,

№КЮ-АН-2016206 від 26.12.2012 року,

№11076294000 від 14.11.2006 року,

№60/КВ-05 від 12.10.2005 року,

№02/058/08-КЛТ від 30.05.2008 року,

№02/074/08-КЛТ від 04.07.2008 року,

№02/011/06-КЛТ від 28.02.2006 року,

№02/209/07-КЛН від 28.11.2007 року,

№03/1/014/06-Z від 10.02.2006 року,

№03/1/242/07-AKLN від 02.08.2007 року,

№03/1/026/06-Z від 28.02.2006 року,

№03/1/313/07-Z від 23.10.2007 року,

№03/1/092/06-Z від 12.05.2006 року,

№03/1/239/06-AKLN від 16.08.2006 року,

№11365378000 (Б2-11365378002) від 26.06.2008 року.

Майнові права за кредитними договорами:

№10219678000 (138-06-ОД/980-1) від 19.12.2006 року,

№11103938000 від 22.12.2006 року,

№11079928000 від 17.11.2006 року,

№11158308000 (09/02/07) від 09.02.2007 року,

№10939076000 (77) від 23.04.2004 року,

№10422286000 (2006-69-С) від 13.04.2006 року,

№11084941000 від 28.11.2006 року,

№02/101/08-КЛТ від 08.09.2008 року,

№02/033/08-КЛН від 13.03.2008 року.

Дебіторська заборгованість за

обслуговування поточного рахунку в кількості 8 позицій.

Активи ПАТ "АКТАБАНК",

майнові права за кредитними договорами:

№01-499/Т від 22.02.2011,

№01-381/Т від 10.08.2010.

Активи ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ",

права вимоги за кредитними договорами:

№05.1-72ю/2013/2-1,№101,№12,

№236ю/2011/05-2659/2-1,

№42/05,№Corp-22023,№Corp-42,№144ю/2012/05-1115/2-1,

№Corp-15221,№Corp-262,№Corp-362,№Corp-624.

Майнові права за кредитними договорами:

№95ю/2010/05-768/2-1,№79/3-08,

№200/3-06,№15ю/2006/02-188/2-1,

№20ю/2006/02-267/2-1,№43,

№81/09,№09ю/2011/05-882/2-1.

Активи ПАТ "ВБР",

права вимоги за кредитними договорами:

№MKLVU2.92105.002,

№KKPOD.1238.018,№KKMV.142395.014,

№KKMV.154391.009.

Актив ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК",

права вимоги за кредитним договором № 695-08/Н.

Активи ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК",

права вимоги за кредитними договорами:

№32,№9,№90,№46,

№КТДЕЮ/322125.10,№9-СевВЛ,

№84,№120,№71,№68,№83,№46,№11,

№81,№КТДЕЮ/11031.28,№141,№47,

№КТДЕЮ/13259.14,№КОВРЮ/10039.21,

№40,№92,№14,№3,№67,№34.

Активи АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ",

права вимоги за кредитними договорами:

№52-07/07,№164-01-08,№427-09/06-МЮ (Гривня),

№07-08-14/МКЛ,№063/06-К,№193/07-МК-21 (гривня),

№090/05-КЛ,№125/05-ОВД,№163-01-08,№59-08/05,

№033/05-К/02,№46-08/ОВД,№88-01-07,№27-03/07,

№04-01-07,№34_13-05/07-МЮ (Гривня),№К-77-2006,

№0006-01-07,№0011-01-07,№50-01-07,№420-01-07,

№421-01-07,№179-01-11,№"34"_32-10/07-МЮ,

№272-980-05,№102-01-08,№07-01-08,

№МБОv-2/8-08,№072/06-К,№053/06-КЛ,

№31-03/08,№119-01-07.

Майнові права за кредитними договорами:

№067/06-К,№К-170-2007.

Активи ПАТ "ЕНЕРГОБАНК",

права вимоги за кредитним договором

№1101-01 та майнові права за кредитними

договорами №712-89,№20836.

Активи ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК",

права вимоги за кредитними

договорами:№0304/01 від 04.03.2005,

№0418/04 від 18.04.2006 та майнові права

за кредитним договором №0429/02 від 29.04.2005.

13.11.2018 - 276 223 214,57 55 244 642,89 187419

 

Номер та дата рішення Фонду про затвердження умов продажу активів

№ 2514 від 11.09.2018 р.

Організатор відкритих торгів (аукціону)

ЄДИНИЙ КАБІНЕТ -

Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів):http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Учасники відкритих торгів (аукціону)

Юридичні особи та фізичні особи (продаж прав вимог за кредитними договорами або договорами забезпечення виконання зобов’язання не може здійснюватися боржникам та/або поручителям за такими договорами)

Розмір гарантійного внеску

5% (п`ять) відсотків від початкової ціни реалізації лотів

Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону)

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки.

Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску

Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale

Крок аукціону

1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лотів

Порядок ознайомлення з активом у кімнаті даних

Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір щодо нерозголошення банківської таємниці та конфіденційної інформації (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Для ознайомлення з активом у Віртуальній кімнаті даних (для кредитів юридичних осіб, заборгованість за якими перевищує 5 млн. грн.) необхідно діяти згідно з інструкцією http://torgi.fg.gov.ua/help/poryadok, посилання на договір конфіденційності http://torgi.fg.gov.ua/nda2. Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17; електронна пошта: cn-zaiavka_nda@fg.gov.ua;

2) ПАТ «ВБР» ПАТ “ВБР”, 01135, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,  та електронною поштою: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua.

3) АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18, м. Київ, б-р..Дружби Народів, 38; електронна пошта: info@deltabank.com.ua. Тел. (044) 500-00-18

4) ПАТ «АКТАБАНК», 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, електронна пошта: Zolotaiko@aktabank.com

5) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» м. Київ, бул. Т.Шевченка, 35; тел. +38(044) 359-06-48; +38(044)585-44-14

6) ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК»,  65125, Україна, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська,2-Б та електронною поштою: bav@porto-franco.com

7) ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» 04071, м. Київ, вул. Хорива 11-А електронна пошта: poleschuk_da@ubb.com.ua

8) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60, та електронною поштою: nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua

9) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9 та електронною поштою: sales@energobank.com.ua

10) ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» 04070, м.Київ, вул. П. Сагайдачного, 17, тел. (044)207-45-75, е-mail: bank@activebank.com.ua

Контактна особа банку з питань ознайомлення з активом

1) ПАТ «ВБР» Краснікова Ірина Олександрівна, тел. (044) 590-45-54, (044) 390-05-34, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, адреса електронної пошти: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua

2) АТ «Дельта Банк» Тел. (044) 500-00-18

3) ПАТ «АКТАБАНК», Золотайко Лілія Олексіївна електронна пошта : Zolotaiko@aktabank.com тел. (044)-594-50-89, 

4) ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» Сиротинський Віктор Володимирович 067 703-80-56 SirotinskiyVV@bnk.ua

5) ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК» Гузеря Сергій Миколайович, Тел.(048) 722-21-44; 067-561-81-57 sng74@ukr.net

6) ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» Полещук Дмитро Олександрович (044) 594-63-50 Poleschuk_da@ubb.com.ua

7) АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Довбня Олександр Миколайович, тел. (050) 613-44-84, oleksandr.dovbnia@fcbank.com.ua Ущапівська Наталія Василівна, тел. (044) 594-83-20, nataliia.ushchapivska@fcbank.com.ua

8) ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» Мікляєва Богдана Анатоліївна Провідний економіст відділу супроводження та реалізації активів  (044) 201 69 25, BAMiklyaeva@energobank.com.ua

9) ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» Строгий Віталій Миколайович strogiy@activebank.com.ua, тел. (044) 207-45-75

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)

13.11.2018

Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

Електронний аукціон розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
Автоматичне покрокове зниження ціни лоту – розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин) :
- Період подання закритих цінових пропозицій – з 16-15 год до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хв)
- Період подання цінової пропозиції – з 16-25 год. до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин)

Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)


Дата початку прийняття заяв – з дати публікації оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв: 13.11.2018 до 16:00

Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону

www.prozorro.sale

Кінцева дата перерахування гарантійного внеску

13.11.2018 до 16:00

Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

Розмір реєстраційного внеску

Реєстраційний внесок відсутній.

Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону.